Evion Bouwconsult
I Welkom bij Evion Bouwconsult I

Oplossingen voor de gebouwde omgeving
Specialist in NEN 2580-metingen

Evion Bouwconsult

Oppervlaktebepaling: BVO en VVO helder en eenduidig vastgelegd

Voor de waardebepaling en/of verhuur van commercieel vastgoed is het van belang zowel de brutovloeroppervlakte (BVO) als de verhuurbare vloeroppervlakte (VVO) correct vast te stellen. Evion Bouwconsult maakt, op basis van NTA 2581:2011, meetrapporten NEN 2580:2007. Daarin geven wij op de meetcertificaten de verschillende vloeroppervlakten helder weer.

Voor de metingen gebruiken we digitale bestanden. Bestaande CAD-plattegronden schonen wij hiervoor eerst op en werken we eventueel bij naar de laatste stand. Daarna maken wij meetstaten. Als er geen digitale tekeningen beschikbaar zijn, dan maken we deze aan de hand van bestaande tekeningen of meten we de situatie op locatie in, waarna we digitale tekeningen maken.

Huurverdeelstaten voor multi-tenant gebouwen

Voor een in delen gebouw dat wordt verhuurd, stellen wij een huurverdeelstaat op, met logische secties en de hieraan gekoppelde algemene ruimten. De logische secties kunnen, in een separaat te verstrekken Excel-bestand, op eenvoudige wijze zelf aan verschillende huurders worden toegewezen.

De kosten voor het maken van een meetrapport met een meetcertificaat, met of zonder huurverdeelstaat, zijn afhankelijk van de al dan niet aanwezige CAD-plattegronden, de kwaliteit van het digitale tekenwerk en van specifieke klantenwensen.
Erkend door SKG-IKOP certificatie Vereniging de Vierkante Meter

oppervlaktebepaling volgens NEN 2580
Evion Bouwconsult
Onderdeel van DVTadvies

Vereniging de Vierkante Meter - logo Savannahweg 25b
3542 AW Utrecht

T 030 223 86 90
E

KVK  28095915
Algemene voorwaarden (pdf)
Privacyverklaring (pdf)