Evion Bouwconsult
I Meetrapport NEN 2580 nodig? I

Wij helpen u graag!

NEN 2580

Een meetcertificaat opgesteld conform NEN 2580 wordt bij de commerciële verhuur van kantoren, bedrijfs- en winkelruimten gebruikt om tot een eenduidige toerekening van de huur en de servicekosten te komen. Op een NEN 2580 meetcertificaat staan de bruto vloeroppervlakte (BVO) en de verhuurbare vloeroppervlakte (VVO) vermeld.

In een bijbehorende meetstaat worden de diverse oppervlakten uitgesplitst naar gebouw, verdieping en/of bouwdeel, met eventueel een onder­verdeling naar de diverse gebruiks­functies (kantoor, horizontaal verkeer, sanitaire ruimten etc.). Het meetcertificaat, de meetstaat en de bijbehorende tekeningen worden in een overzichtelijk Meetrapport NEN 2580 aangeleverd.

Op verzoek kan een verdeelstaat van de ruimten worden toegevoegd, uitgesplitst naar de diverse huurders of gebruikers, inclusief een toerekening van de algemene ruimten. Hierbij wordt een Excel-file geleverd, waarin mutaties zelf kunnen worden bijgehouden. Een voorbeeld huurverdeelstaat is te downloaden.

Gecertificeerde meetrapporten NEN 2580

Evion Bouwconsult is sinds juli 2018 het eerste bureau dat gecertificeerde meetrapporten NEN 2580 maakt volgens de "Erkennings­regeling voor Oppervlakte­bepalingen conform NEN 2580 en NTA 2581" van SKG-IKOB. Het Certificaat van Erkenning is te downloaden. De certificering is opgezet vanuit vereniging De Vierkante Meter.

Evion Bouwconsult stelt sinds 1994 meetrapporten op en heeft al meer dan 4 miljoen mē gemeten.

Evion is mede-opsteller van NTA 2581

Verder is Evion Bouwconsult, namens vereniging De Vierkante Meter, mede-opsteller van de Nederlandse Technische Afspraak NTA 2581 "Opstellen van meetrapporten volgens NEN 2580. In NTA 2581 zijn kwaliteitseisen en waarborgen opgenomen om een goed meetrapport NEN 2580 op te stellen. Onze meetrapporten voldoen hier ruimschoots aan.

In NTA 2581 zijn twee typen meetcertificaten gedefinieerd:
De kosten voor het opstellen van een meetrapport zijn afhankelijk van diverse factoren. In overleg met u worden uw wensen geïnventariseerd en stellen wij een offerte op maat op. En mocht u al een meetrapport NEN 2580 hebben en hier vragen over hebben, dan zijn wij bereid te bemiddelen.

Achtergrondinformatie


NEN.nl - Normen voor oppervlaktebepaling: NEN 2580 en NTA 2581

Enkele van onze referenties

Wij verzorgden al veel diensten op het gebied van meetrapporten NEN 2580, o.a. voor:

Voorbeelden

Xxx Xxx
Offerte aanvragen?
Vraag gerust een offerte op voor een NEN 2580-meting. Zie Contact

Wilt u meerdere inspecties en inventarisaties tegelijk? Vraag dan een offerte aan via onze gloednieuwe website:

inspectiecentrum.nl

Evion Bouwconsult
Onderdeel van DVTadvies

Savannahweg 25b
3542 AW Utrecht

T 030 223 86 90
E

KvK  28095915
Algemene voorwaarden (pdf)